Vilaweb. Parlament Katalonii zatwierdza deklarację suwerenności. 23.01. 2013

Parlament Katalonii zatwierdza deklarację suwerenności

Preambuła

Mieszkańcy Katalonii wielokrotnie w historii wyrażali wolę samostanowienia, mającego na celu zwiększenie postępu, dobrobytu i równości szans dla wszystkich obywateli, a także wzmocnienie kultury i zbiorowej tożsamości.

Dążenie do samodzielnych rządów w Katalonii jest również oparte na historycznym prawie Katalończyków, ich świeckich instytucjach oraz katalońskiej tradycji prawnej. Fundamenty katalońskiego parlamentaryzmu sięgają Średniowiecza – instytucji Assemblees de Pau i Treva oraz Cort Comtal.

W XIV wieku została powołana do życia instytucja Diputació del General, inaczej Generalitat, która zdobywała coraz większą autonomię aż w XVI i XVII wieku stała się rządem Księstwa Katalonii. Upadek Barcelony w 1714 roku, po wojnie o sukcesję, spowodował, że Filip V zniósł za pomocą dekretów Nova Planta katalońskie prawa publiczne i instytucje samorządowe.

Te historyczne dążenia były podzielane przez inne terytoria, co doprowadziło do powstania wspólnego obszaru językowego, kulturowego, społecznego i gospodarczego, mającego na celu wzmocnienie i popularyzowanie wzajemnego uznania.

W XX wieku pragnienie samodzielnych rządów wśród Katalończyków było stałe. Utworzenie Wspólnoty Katalonii (Mancomunitat de Catalunya) w 1914 było pierwszym krokiem na drodze do odzyskania samodzielności, zniesionej przez dyktaturę Primo de Rivery. Wraz z ogłoszeniem Drugiej Republiki Hiszpańskiej w 1931 powstał rząd kataloński o nazwie Generalitat Catalana, a wraz z nim region uzyskałstatus autonomii.

Instytucja Generalitat została znów zniesiona w 1939 r. przez generała Franco, który ustanowił funkcjonującą do 1975 roku dyktaturę. Napotkała ona czynny opór narodu i rządu Katalonii. Jednym z najważniejszych wydarzeń w walce o wolność było utworzenie Zgromadzenia Katalonii (l’Assemblea de Catalunya) na zasadach tymczasowych w 1971 roku, przed odzyskaniem Generalitat w 1977 roku po powrocie z uchodźstwa jej przewodniczącego. Podczas transformacji ustrojowej ku demokracji i w ramach nowego systemu autonomicznego ustanowionego przez konstytucję hiszpańską z 1978 roku Katalończycy zatwierdzili w wyniku referendum statut autonomii Katalonii w 1979 roku. Rok później odbyły się pierwsze katalońskie wybory parlamentarne.

 

Advertisements

Posted on February 6, 2013, in BY COUNTRY, BY DATE, BY LANGUAGE, BY SOURCE, Catalonia, January 2013, Polish, Vilaweb. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s