Vilaweb. Det katalanske parlamentet vedtar suverenitetserklæringen. 23.01.2013

Det katalanske parlamentet vedtar suverenitetserklæringen

Link

Innledning

Det katalanske folket har i historiens løp på demokratisk vis uttrykt sin vilje til å styre seg selv for å oppnå fremgang, velferd og like muligheter for alle samfunnsborgere, og for å styrke sin egen kultur og sin kollektive identitet.

Catalonias selvstyre er i tillegg basert på de historiske rettighetene til det katalanske folket, dets sekulære institusjoner og den katalanske juridiske tradisjonen.  Den katalanske parlamentarismen har sin opprinnelse i middelalderen med freds- og våpenhvileforsamlingene (assemblees de Pau i Treva) og grevehoffet (Cort Comtal).

I det 14. århundre ble den Almene Deputasjon (Diputació del General) eller Generalitat opprettet, og denne oppnådde stadig mer selvstyre inntil den i det 16. og det 17. århundre fungerte som regjeringen til Fyrstedømmet Catalonia.  Men den katalanske loven og institusjonene som representerte det katalanske selvstyret ble avskaffet av Nova Planta-forordningen til Filip V etter Barcelonas fall i 1714 under den spanske arvefølgekrigen.

Denne historiske prosessen var delt med andre territorier, noe som har gitt opphav til et felles språklig, kulturelt, sosialt og økonomisk område [hovedsaklig Catalonia, Valencia, Balearene og Nord-Catalonia] med vilje til å styrke og fremme dette fellesskapet basert på gjensidig anerkjennelse.

Katalanernes ønske om å styre seg selv har vært fast hele det 20. århundre.  Opprettelsen av det såkalte Mancomunitat de Catalunya i 1914 representerte det første skrittet mot gjenopprettelsen av selvstyret, men dette ble avskaffet av diktaturet under Primo de Rivera.  Med proklamasjonen av Den andre spanske republikken ble det så etablert en katalansk regjering med navnet Generalitat de Catalunya som vedtok en egen selvstyrelov (Estatut d’Autonomia).

Advertisements

Posted on February 6, 2013, in BY COUNTRY, BY DATE, BY LANGUAGE, BY SOURCE, Catalonia, January 2013, Norwegian, Vilaweb. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s